Premtimet

Burim Berisha
  • Burim Berisha (LDK)
  • Komuna - Fushë Kosovë
  • Mandati - I katërt
  • Përditësuar - 31/12/2018
42
Të gjitha
Premtimet
8

Të përfunduara
6
Gjysmë
të përmbushura
14

Të Filluara
14

Nuk kanë filluar


"Premtimet e kryetarëve të komunave janë evidentuar nga Instituti GAP bazuar në paraqitjet që kanë pasur kandidatet nëpër debate televizive, nga aktivitetet e tyre në terren gjatë fushatës zgjedhore si dhe bazuar në programet përkatese elektorale. Instituti GAP do të bëjë vlerësim të përmbushjes se këtyre premtimeve në baza periodike.

Në rast se keni informata për premtime të dhëna e të cilat nuk gjenden në këtë platformë, apo dëshironi të raportoni për realizushmërine e premtimeve, ju lutem na shkruni në info@institutigap.org apo na kontaktoni në këtë numër telefoni 038 609 339"