Statistika të gjeneruara
Numri i Premtimeve

Të përfunduara
Gjysmë të përmbushura
Të filluara
Nuk kanë filluar
Numri i dokumenteve
Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4,
Kati II 10000 Prishtinë,
Kosovë
+ 383 38 609 339
gjenerimet e fundit të statistikave
9/26/2021
9:42
Skënderaj
9/26/2021
9:13
Skënderaj
9/26/2021
9:11
Kllokot
9/26/2021
8:22
Fushë Kosovë
9/26/2021
8:21
Fushë Kosovë