Share

Premtimet

Vučin Janković
  • Vučin Janković (LS)
  • Komuna - Zveçan
  • Mandati - I dytë
  • Përditësuar - 09/02/2018

Nuk ka premtime

Në ketë komunë nuk kemi arritur të listojmë premtime zgjedhore, për shkak se kandidatet në zgjedhjet lokale të nëntorit 2013 nuk kanë zhvilluar fushatë aktive në terren dhe nuk kanë pasur programe zgjedhore.

"U ovoj opštini nismo mogli da prikažemo predizborna obecanja, zbog toga što kandidati na lokalnim izborima iz novembra 2013. godine nisu sprovodili predizbornu kampanju na terenu tako da nisu imali svoje izborne programe."


"Premtimet e kryetarëve të komunave janë nxjerrur nga paraqitjet mediatike të kandidatëve për kryetar komunash gjatë fushatës zgjedhore.Monitorimi i realizueshmërisë së premtimeve ka filluar një vit pas marrjes së mandatit të kryetarit dhe do të vazhdoj deri në përfundim të mandatit.

Në rast se keni informata për premtime të dhëna e të cilat nuk gjenden në këtë platformë,apo dëshironi të raportoni për realizushmërine e premtimeve, ju lutem na shkruni në info@institutigap.org apo na kontaktoni në këtë numër telefoni 038 609 339"