Premtimet

Zoran Todiq
  • Zoran Todiq (LS)
  • Komuna - Leposaviq
  • Mandati - I parë
  • Përditësuar - 30/06/2022

Nuk ka premtime

Në ketë komunë nuk kemi arritur të listojmë premtime zgjedhore, për shkak se kandidatet në zgjedhjet lokale të fundit nuk kanë zhvilluar fushatë aktive në terren dhe nuk kanë pasur programe zgjedhore.

"U ovoj opštini nismo mogli da prikažemo predizborna obecanja, zbog toga što kandidati na poslednjim lokalnim izborima nisu sprovodili predizbornu kampanju na terenu tako da nisu imali svoje izborne programe."


"Premtimet e kryetarëve të komunave janë evidentuar nga Instituti GAP bazuar në paraqitjet që kanë pasur kandidatet nëpër debate televizive, nga aktivitetet e tyre në terren gjatë fushatës zgjedhore si dhe bazuar në programet përkatese elektorale. Instituti GAP do të bëjë vlerësim të përmbushjes se këtyre premtimeve në baza periodike.

Në rast se keni informata për premtime të dhëna e të cilat nuk gjenden në këtë platformë, apo dëshironi të raportoni për realizushmërine e premtimeve, ju lutem na shkruni në info@institutigap.org apo na kontaktoni në këtë numër telefoni 038 609 339"