Premtimet

Bashkim Ramosaj
  • Bashkim Ramosaj (AAK)
  • Komuna - Deçan
  • Mandati - I dytë
  • Përditësuar - 30/06/2022
20
Të gjitha
Premtimet
2

Të përfunduara
2
Gjysmë
të përmbushura
7

Të Filluara
9

Nuk kanë filluar


"Premtimet e kryetarëve të komunave janë evidentuar nga Instituti GAP bazuar në paraqitjet që kanë pasur kandidatet nëpër debate televizive, nga aktivitetet e tyre në terren gjatë fushatës zgjedhore si dhe bazuar në programet përkatese elektorale. Instituti GAP do të bëjë vlerësim të përmbushjes se këtyre premtimeve në baza periodike.

Në rast se keni informata për premtime të dhëna e të cilat nuk gjenden në këtë platformë, apo dëshironi të raportoni për realizushmërine e premtimeve, ju lutem na shkruni në info@institutigap.org apo na kontaktoni në këtë numër telefoni 038 609 339"